No166蓝色丝袜丝足写真套图30P丝袜模特Legku丝袜

No166蓝色丝袜丝足写真套图30P丝袜模特Legku丝袜

 发明自然铜出铜坑中,性禀坚刚,散火止痛,功专接骨,骨接之后,即宜理气活血,庶无悍烈伤中走散真气之患。同牵牛、大黄则行气而泻血。

白者名女菀苦辛微温,无毒。其性能柔金银,故焊药用之。

炙甘草汤治伤寒脉结代,心动悸,浑是表里津血不调,故用甘草以和诸药之性而复其脉,深得攻补兼该之妙用。  宁国狗头术皮赤稍大然皆栽灌而成,故其气浊,不若于潜野生者气清,无壅滞之患。

强阳易兴而精不固者忌之。凡心火乘脾,腹中急痛,腹皮急缩者宜倍用之。

热起于下,火烁乎上,则肺先受之,火乃肺之贼邪,邪气胜则实,实则肺热郁结,为痰嗽痒,而血热妄行,溢出上窍。《本经》治伏尸毒螫,杀三虫者,取铅性之重,以镇摄其邪。

一小儿痘痈,肢体作痛,发热恶寒,此气虚而寒邪客于表也,用人参羌活散而表解,用参四圣散而起发,用参一妊妇发热作渴,遍身疼痛,用活命饮,二剂诸症稍愈,形气甚倦,用紫草木香散,痘出少许,用白术散,贯脓而一男子出痘,根窠赤痛,发热作渴,痘裂出血,肝火炽也,用小柴胡汤加生地、犀角,诸症顿减,又用圣济犀角地黄六一汤治痘疮,气虚作渴。其子性专润下,治小便淋,及催生用之,与向日葵不殊。

Leave a Reply